מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » בראשית

"כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועה" - מו"ר הרב אביגדר נבנצל שליט"א | שיחה לפרשת ויחי

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל