מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » בראשית

שיחה לפרשת מקץ -מו"ר הרב אביגדר נבנצל שליט"א - דקדוק הדין וריבוי השכר לצדיקים

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל