מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » בראשית

כששואפים ברוחניות - מקבלים יותר ממה שבקשו | שיחה לפרשת ויצא התשע"ח -מו"ר הרב אביגדר נבנצל שליט"א

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל