מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » יום הכיפורים

שיחה ליום הכיפורים - מו"ר הרב אביגדר נבנצל שליט"א

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל