מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » במדבר

שיחה לפרשת מטות -מסעי התשע"ז - מו"ר הרב אביגדר נבנצל שליט"א

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל