מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » שמות

שיחה לפרשת ויקהל-פקודי ה'תשע"ז - מו"ר הרב אביגדר נבנצל

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל