מאגר תורני

מבית מדרשינו » אירועים מיוחדים » קמפיין גיוס המונים לע"נ הרב ח"י הדרי זצ"ל

קמפיין גיוס המונים לעלוי נשמת הרב הדרי | הרב הרשל צבי שכטר

ע"י: הרב הרשל צבי שכטר