מאגר תורני

מבית מדרשינו » אירועים מיוחדים » הספדים

הספד על מו"ר הרב ח"י הדרי זצ"ל -הרב אהרן מורה שליט"א

ע"י: הרב אהרון מורה