מאגר תורני

מבית מדרשינו » אירועים מיוחדים » הספדים

ללמוד מדמותו של אותו צדיק - הרב אבנר ששר שליט"א | הספד על מו"ר הרב ח"י הדרי זצ"ל

ע"י: הרב אבנר ששר