מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » אורות

אורות ארץ ישראל - פסקה ד וה - רעיונות ודמיון של ארץ ישראל

ע"י: הרב יוסף קלנר