מאגר תורני

מבית מדרשינו » אירועים מיוחדים » כללי

ברכת הנשיא לחנוכת בית המדרש בישיבת הכותל

ע"י: נשיא המדינה מר ראובן ריבלין