מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » סוכות

שמחת בית השואבה תשעו - ישיבת הכותל

ע"י: כללי