מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » שמחת תורה

הקפות שניות ברחוב הגיא

ע"י: כללי