מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » יום ירושלים

יום ירושלים - ישיבת הכותל לילה של תורה- מלא

ע"י: כללי