מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » יום ירושלים

יום ירושלים - ישיבת הכותל שיעור כללי הרב צבי קוסטינר שליטא

ע"י: הרב צבי קוסטינר