מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » חנוכה

ריקודים בישיבת הכותל לאחר הדלקת נר ראשון

ע"י: כללי