מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » יום ירושלים

יום ירושלים של תורה בישיבת הכותל

ע"י: כללי