מאגר תורני

מבית מדרשינו » אירועים מיוחדים » כללי

ברכות לכבוד הסמיכה לרבנות של הר' יעקב דיסייני תלמיד הכולל של הישיבה, ישיבת הכותל

ע"י: כללי