מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » לבניינה של תורה

מו"ר ראש הישיבה הרב ברוך וידר שליט"א - לבניינה של תורה חלק ער"ב

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר