מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » לבניינה של תורה

אבילות וצער על ירושלים - מו"ר ראש הישיבה הרב ברוך וידר שליט"א

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר