מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » לבניינה של תורה

מו"ר ראש הישיבה הרב ברוך וידר שליט"א - לבניינה של תורה חלק רע"ד

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר