מאגר תורני

מבית מדרשינו » אירועים מיוחדים » כללי

שיחת פתיחה לזמן אלול התשע"ז- מו"ר ראש הישיבה הרב ברוך וידר שליט"א

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר