מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » לבניינה של תורה

"אדם לעמל יולד" - מו"ר ראש הישיבה הרב ברוך וידר שליט"א -

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר