מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » דברים

שיעורו של מו"ר הרב ח"י הדרי שליט"א ביום שישי ערב שבת נצבים וילך

ע"י: מו" ר הרב חיים ישעיהו הדרי