מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » ימים נוראים

שיחה לקראת בקשת סליחות - מו"ר ראש הישיבה הרב ברוך וידר שליט"א

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר