מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » ימים נוראים

שיחה לראש השנה תשעז- מו"ר הרב יעקב כ"ץ שליט"א

ע"י: הרב יעקב כ"ץ