מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » ימים נוראים

כי לא תישכח מפי זרעו - מו"ר הרב יעקב כ"ץ שליט"א | ערב בוגרים הכנה ליוה"כ

ע"י: הרב יעקב כ"ץ