מאגר תורני

מבית מדרשינו » אירועים מיוחדים » זמנים ומועדים

התשובה הכללית במיוחד בדורינו - מו"ר ראש הישיבה הרב ברוך וידר | ערב בוגרים הכנה ליוה"כ

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר