מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » ויצא

הקשר בין ההפטרה לפרשה - ויצא - מו"ר הרב ח"י הדרי

ע"י: מו" ר הרב חיים ישעיהו הדרי