מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » מקץ

הקשר בין ההפטרה לפרשה - מקץ/חנוכה- מו"ר הרב ח"י הדרי

ע"י: מו" ר הרב חיים ישעיהו הדרי