מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » חנוכה

לשמור על המסורת - מו"ר הרב ח"י הדרי | שיעור לנר ראשון של חנוכה -

ע"י: מו" ר הרב חיים ישעיהו הדרי