מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » לבניינה של תורה

יום הקדיש הכללי - מו"ר רה"י הרב ברוך וידר שליט"א | לבניינה של תורה חלק רפ"ז

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר