מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » לבניינה של תורה

30 לפטירת הרה"ג אהרון לייב שטיינמן זצוק"ל - מו"ר ראש הישיבה הרב ברוך וידר שליט"א

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר