מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » לבניינה של תורה

התמכרות לטכנולוגיה - רה"י הרב ברוך וידר שליט"א | לבניינה של תורה חלק ר"צ

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר