מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » לבניינה של תורה

כח התפילה - מו"ר ראש הישיבה הרב ברוך וידר שליט"א | לבניינה של תורה חלק רצ"א

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר