מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » לבניינה של תורה

מושב הלצים של ימינו - מו"ר רה"י הרב ברוך וידר שליט"א | לבניינה של תורה חלק רצ"ב

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר