מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » שמות

הקשר בין ההפטרה לפרשה - פרשת זכור מו"ר הרב ח"י הדרי

ע"י: מו" ר הרב חיים ישעיהו הדרי