מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » פורים

שיחה לליל שושן פורים - מו"ר רה"י הרב ברוך וידר שליט"א

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר