מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » לבניינה של תורה

מו"ר ראש הישיבה הרב ברוך וידר שליט"א-לבניינה של תורה חלק רצ"ד

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר