מאגר תורני

מבית מדרשינו » אירועים מיוחדים » הרב הדרי

יקרא דחיי - מו"ר ראש הישיבה הרב ברוך וידר שליט"א |עצרת זיכרון בשלושים לפטירת הרב הדרי

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר