מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » לבניינה של תורה

תורת ארץ ישראל - מו"ר ראש הישיבה הרב ברוך וידר שליט"א | לבניינה של תורה חלק רח"צ

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר