מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » לבניינה של תורה

מעשר כספים - מו"ר ראש הישיבה הרב ברוך וידר |לבניינה של תורה חלק רצ"ט

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר