מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » לבניינה של תורה

התורה מעל הכל - ראש הישיבה הרב ברוך וידר שליט"א | לבניינה של תורה חלק ש"א

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר