מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » לבניינה של תורה

"מה יעשה אדם ויחכם" - מו"ר ראש הישיבה הרב ברוך וידר שליט"א | לבנינה של תורה חלק ש"ג

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר