מאגר תורני

מבית מדרשינו » גמרא » קידושין

קידושי מלווה ברש"י - הרב פנחס מונדשיין שליט"א |שיעור כללי במסכת קידושין

ע"י: הרב פנחס מונדשיין