מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » לבניינה של תורה

"שלא בירכו בתורה תחילה" - ראש הישיבה הרב ברוך וידר שליט"א |לבניינה של תורה חלק ש"ד

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר