מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » לבניינה של תורה

תורה ועם ישראל - ראש הישיבה הרב ברוך וידר שליט"א | לבניינה של תורה חלק ש"ה

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר