מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » ימים נוראים

שיחת מו"ר רה"י הרב ברוך וידר שליט"א לפני בקשת סליחות

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר