מאגר תורני

מבית מדרשינו » כללי » הרב הדרי

"אור זרוע לצדיק" לזכרו של מו"ר הרב הדרי זצ"ל - מו"ר רה"י הרב ברוך וידר שליט"א

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר