מאגר תורני

מבית מדרשינו » גמרא » גיטין

כתיבת הגט כמעשה הגרושין - הרב הדיין ציון לוז שליט"א | שיעורים כללים במסכת גיטין

ע"י: הרב ציון לוז